Menu

Ansvarsområder i Klubben

Materialeforvalter:             Kassere:                             Revisor:

  Morten Vest                       Carsten Laursen                      Henrik Stilling

                                                                                     

 

Pædagogisk Konsulent: Lone Løfberg

 

Aktivitetsudvalg: Mangler              Klubhusudvalg:  Mangler                          Webmaster: Mangler

               

       Ansvarsområder og opgaver

Ansvarlig

Hjælpere / udførende

Indbydelser til generalforsamling

Claus Løfberg

 

Indbydelser til bestyrelsesmøder

Claus Løfberg

 

Indberetning af statistik m.m.

 

Claus Løfberg

Kasserer

Korrespondance med diverse, herunder ansøgninger til kommunen

Claus Løfberg

Kasserer

Formuleringer af diverse oplæg til politikker, procedurer og regler i FCJ

Claus Løfberg

Bestyrelsen

Opdyrkning af nye

sponsorer

Claus Løfberg/Geo

Alle er opmærksomme på muligheder – også trænere

Sikring af tilstrækkelig trænerekapacitet på alle hold

 Alle

 

Fordeling af trænings tider både sommer og vinter

-       kontakt til kommune

-       kontakt til trænere

Claus Løfberg

Carsten Laursen

Træner attester vedr. pædofili

 

Carsten

Carsten

     

 

 

 

Ansvarsområder og opgaver

Ansvarlig

Hjælpere / udførende

Kontakt til SBU - herunder

tilmelding af hold til turneringer

Carsten

 

Claus

 

 

 

 

Mikro fodboldskole. Kontakt til skoleleder

 

 

 

Generel kontakt til trænere

 

Carsten laursen

CLaus

Ajourføring af træneroversigt

 

Claus Løfberg

 

 

Indkøring af nye trænere for nye hold

 

 

 

Kontakt til kasserer

 

Claus Løfberg - Alle

 

Kontakt vedr. ændringer af hjemmesidens faste indhold

 

 

 

Kontakt Furesø kommune

 

Claus Løfberg

Alle i bestyrelsen afhængig af emne.

Kontakt til FSN

(Fodbold Samarbejde Nordsjælland

 

 

Kontakt til venskabsklubber

”Sat i bero indtil videre”

 

 

 

Kontakt til aktivitetsudvalg

 

 

 

Kontakt til materialeansvarlig

 Morten

Carsten Laursen

Kontakt til SPortdirect

 

Carsten Laursen

 

Kontakt til sponsorer (Tøj)

 

 

Carsten Laursen

Kontakt til Old Boys mht. træningstider

 

Carsten

 

Klubhus

Morten

 

 

Forældreinddragelse:

  • arrangementer
  • mikro fodboldskole
  • klubinformation

 

 

Klubblad

 

 

 

Fælles trænerkurser bl.a. fra FSN

 

 

 

Nøgler

Carsten