Menu

Bestyrelsens ansvarsområder

Oktober - 2017

Fordeling af ansvar og opgaver i bestyrelsen

og øvrige frivillige FC Jonstrup

 

Bestyrelse:                         Overordnet ansvar i h. t. vedtægter

Claus Løfberg                      Formand

Lene Østdal                        Næstformand

Thomas Madsen

Carsten Laursen   Kasserer

 

Suppleanter: Alex Nykkentved                                       

 

Materialeforvalter:             Kassere:                             Revisor:

                                            Carsten Laursen                      Lars Dyhrberg

                                                                                     Suppleant: Lars Pedersen

 

Pædagogisk Konsulent: Lone Løfberg

 

Aktivitetsudvalg:               Klubhusudvalg:                                        Webmaster:

Lene Østdahl                   Thomas Madsen (formand)                      Lene Østdahl

                     

                      Ansvarsområder og opgaver

Ansvarlig

Hjælpere / udførende

Indbydelser til generalforsamling

Claus Løfberg

 

Indbydelser til bestyrelsesmøder

Claus Løfberg

 

Indberetning af statistik m.m.

 

Claus Løfberg

Kasserer

Korrespondance med diverse, herunder ansøgninger til kommunen

Claus Løfberg

Kasserer

Formuleringer af diverse oplæg til politikker, procedurer og regler i FCJ

Claus Løfberg

Bestyrelsen

Opdyrkning af nye

sponsorer

Claus Løfberg/Geo

Alle er opmærksomme på muligheder – også trænere

Sikring af tilstrækkelig trænerekapacitet på alle hold

 

Thomas Madsen

Fordeling af trænings tider både sommer og vinter

-       kontakt til kommune

-       kontakt til trænere

Claus Løfberg

Carsten Laursen

Træner attester vedr. pædofili

 

Carsten

Carsten

1. hjælps kursus til trænere

 

Lene

Lene

 

 

 

Ansvarsområder og opgaver

Ansvarlig

Hjælpere / udførende

Kontakt til SBU - herunder

tilmelding af hold til turneringer

Carsten

Lene Østdahl

 

 

 

 

Mikro fodboldskole. Kontakt til skoleleder

 

Thomas Madsen

Lene Østdahl

Generel kontakt til trænere

 

Carsten laursen

Thomas madsen

Ajourføring af træneroversigt

 

Claus Løfberg

Carsten Laursen og

Thomas Madsen

Indkøring af nye trænere for nye hold

Claus Løfberg

Thomas madsen

 

Kontakt til kasserer

 

Claus Løfberg - Alle

 

Kontakt vedr. ændringer af hjemmesidens faste indhold

Claus Løfberg

Lene Østdahl

 

Kontakt Furesø kommune

 

Claus Løfberg

Alle i bestyrelsen afhængig af emne.

Kontakt til FSN

(Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Claus Løfberg

Claus Løfberg/ Lene Østdahl

Kontakt til venskabsklubber

”Sat i bero indtil videre”

 

 

 

Kontakt til aktivitetsudvalg

 

Lene Østdahl

Lene Østdahl

Kontakt til materialeansvarlig

 

Carsten Laursen

Kontakt til Sportigan

 

Carsten Laursen

Lene Østdahl/Claus Løfberg

Kontakt til sponsorer (Tøj)

 

 

Carsten Laursen

Kontakt til Old Boys mht. træningstider

 

Claus Løfberg

 

Klubhus

Thomas Madsen

Carsten Laursen

 

Forældreinddragelse:

  • arrangementer
  • mikro fodboldskole
  • klubinformation

Lene Østdahl

Claus Løfberg

Klubblad

 

 

 

Fælles trænerkurser bl.a. fra FSN

 

Claus Løfberg

Thomas Madsen

Nøgler

Carsten

Lene Østdahl