Menu

Børneattest

Hvad er en børneattest?

En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om domme, bøder mv. for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder: Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år. Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år. Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.

Børneattesten adskiller sig bl.a. fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest ofte fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgår af børneattesten i mindst 10 år regnet fra fx dommen, løsladelsen eller bødens betaling. Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes tidligst efter 20 år regnet fra f.eks. dommen eller løsladelsen, mens domme for grove sædelighedsforbrydelser vil fremgå mindst til den registrerede fylder 80 år, i nogle tilfælde til den registrerede dør.

Kontakt Rigspolitiet ved spørgsmål til børneattester: Rigspolitiet, Kriminalregisteret Tlf.: 35 21 62 01, hverdage ml. kl. 9:00 – 12:00. E-mail: e-attester@politi.dk 

FC Jonstrup har indhentet børneattest på trænere der tilknyttet klubben.

Luk